No podeu fer una nova comanda des del vostre país United States

El propòsit d'aquest Avís Legal, és informar als usuaris de www.imperserveis.com , domiciliada en, C/ Llobregat, 15 la raó social del Responsable de tractament és IMPER SERVEIS COMAS, S.L. de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

IMPER SERVEIS COMAS, S.L. posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificats en el corresponent registre d'activitats del tractament de l'empresa denominat Gestió d'Usuaris Web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del propi titular del tractament en el moment de complimentar el nostre formulari on-line i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de la informació amb les exclusives finalitats de poder fer efectiva la sol·licitud d'informació i/o registre d'inscripció de compte així con l'enviament d'informació comercial en cas que ens ho hagi autoritzat de forma expressa.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i entitats associades en els quals s'organitzen IMPER SERVEIS COMAS, S.L., i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeix una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir la confirmació sobre si a IMPER SERVEIS COMAS, S.L., estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan la informació ja no sigui necessaris.

Tots els camps dels formulari on-line marcats amb un asterisc d'obligada complimentació per poder fer efectiva la seva sol·licitud d'informació i/o d'inscripció de compte com a usuari.

La Web www.imperserveis.com ha adoptat les mesures d'indole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que correspongui legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueix el seu fitxer automatitzat. No obstant això, el susuari ha de ser conscient que en l'actualitat les mesures de seguretat a internet no són imprevisibles i per tant no està a salvo de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no seríen responsabilitat de IMPER SERVEIS COMAS, S.L., ja que ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme determina la llei.

La política de cookies de la Web www.imperserveis.com es troba determinada en el corresponent apartat.

La Web www.imperserveis.com farà tot el possible perquè la seva informació està sempre actualitzada. No obstant això la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d'ells, d'aquí que si existeix una modificació de les dades, l'usuari de la web els comunicarà al Responsable del Fitxer, declinat tota responsabilitat en cas que omet la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d'aquesta web i les presents condicions d'ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per qualsevol discrepància en l'execució, interpretació, compliment d'aquestes condicions, les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.