No podeu fer una nova comanda des del vostre país United States

REGISTRE A LA BOTIGA ELECTRÒNICA

Per realitzar la seva compra s'haurà de registrar com a client. Això li permetrà accedir directament en properes compres al seu compte.

TRANSPORT

El termini de lliurament d'un article és de 24 hores aproximadament tenint en compte la disponibilitat del producte i que els lliuraments es fan en dies laborables i de dilluns a divendres. Qualsevol variació o retard en l'entrega es comunicarà al client i en cap cas li dóna dret a exigir cap tipus d'indemnització.

El lliurament: El lliurament de la mercaderia es realitzarà en el domicili designat pel remitent, llevat per absència del destinatari. En cas d'absència del destinatari es deixarà nota d'avís d'intent de lliurament, així com la forma d'acordar la mateixa. No es considerarà incompliment de termini de lliurament el causat per absència del destinatari, canvi del domicili, adreça desconeguda, falta de nom, telèfon i fax de contacte en domicilis particulars, impagament de ports, bestretes o reemborsaments, tancament per vacances, lliuraments fora de termini en segon intent de lliurament, causes de força major o cas fortuït o altres no imputables a la Companyia. Serà requisit necessari per a procedir al lliurament de la mercaderia la signatura de l'albarà de lliurament pel destinatari. En cas de negativa del destinatari a signar l'albarà, la Companyia quedarà eximit de tota responsabilitat. No es realitzen lliuraments en apartats postals de correus.

Terminis de reclamació: De conformitat amb el que estableixen els articles 366 i 952.2º del codi del comerç, dins de les vint hores següents a la recepció de les mercaderies podrà fer-se la reclamació contra la companyia per dany o avaria de les mateixes, llevat que el dany fos evident en el moment de l'acceptació d'aquestes, en aquest cas només s'admetrà la reclamació en l'acte de recepció, mitjançant anotació a l'albarà. Transcorreguts els termes expressats o pagats els ports, no s'admetrà cap reclamació contra la companyia sobre l'estat en què va lliurar els gèneres traginats.

Dies de lliurament: La prestació dels serveis s'efectuarà en dies laborables i de dilluns a divendres. En el còmput temporal del servei contractat es S'exclouran els dies festius en el lloc de destinació. Els terminis contractualment pactats per al lliurament dels ports, s'entén sense perjudici dels retards que poguessin ocasionar-se per motius de força major o cas fortuït (temporals, talls de carretera, vagues, tràmits o altres actuacions de l'Administració)

En cas que la comanda superi els 150Kg l'usuari de la botiga electrònica haurà de contactar amb Imperserveis Comas SL per acordar la seva recollida a la botiga física o altres mitjans de transport.

PAGAMENT

Un cop s'ha validat la informació relativa a la seva compra, la forma de lliurament i les dades de la factura, es passarà a fer el pagament segur mitjançant targeta de crèdit / dèbit en el TPV en línia de "La Caixa" o transferència bancària. Visualitzarà una pàgina que prové directament de l'entitat bancària acreditada i on les dades introduïdes són en comunicació directa entre vostè i el banc. És el sistema bancari el que s'encarrega de la seva identificació i de tota la tramitació.

SEGUIMENT DE COMANDA

Un cop rebut i validat la comanda i efectuat el pagament rebrà l'avís d'expedició de la seva comanda. n cas de no poder servir un article desprès d'haver-se fet el pagament serà informat per correu electrònic de l'anul·lació d'aquest i es farà la devolució al compte bancari, la rapidesa de la qual dependrà del tipus de targeta bancària i de les condicions de cada entitat bancària.

DEVOLUCIONS

Només s'admetran devolucions en cas de defectes en el producte de fabricació. Vostè té un termini de set dies hàbils, comptant des de la data de lliurament de la comanda per tornar-(segons Arte.44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener per a gestió de Comerç al detall, modificada per llei 47/2002, de 19 de desembre). A través de trencament o Danaos com a conseqüència de transport té 24 hores per processar la reclamació. No s'acceptaran reclamacions després d'aquest temps. (Requerirà el producte trencat o en mal estat abans del canvi que correspongui). Així mateix se li informarà al client, de dilluns a divendres, si prefereixen una plena devolució de la compra total, parcial (per la quantitat de gènere esgotat) o esperar per reposar existències si fos el cas.

ALTRES

Els preus expressats en tots els casos inclouen l'IVA corresponent. 
Imperserveis Comas SL  es reserva el dret a modificar aquestes condicions de venda sense previ avís. Per a qualsevol consulta respecte a aquestes condicions poden enviar un missatge electrònic a info@impool.cat  o trucar al telèfon d'Atenció al Client 938.390.685  de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15h a 19h.